...

Zásady používania súborov cookie

Čo sú to súbory cookie

Sú to subory vytvárané web stránkami, ktoré ste navštívili. Informácie uložené v súboroch slúžia na neskoršie použitie v rámci danej web stránky.

Existujú rôzne typy cookie súbrov (cookies), využívajú sa na rôzne účely a obsahujú rôzne informácie.

Súbory cookie relácie sú uložené dočasne v pamäti (napr. zapamätanie jazyka, výber v zoznamoch atď..). Tieto súbory nie sú uložené dlhodobo a vymazávajú sa zároveň s vypnutím prehliadača.

Trvalé cookies majú svoju životnosť určenú navštívenou web stránkou a slúžia na uchovávanie informácií medzi jednotlivými návštevami. Pomáhajú web stránkam pamätať si nastavenia, vedia rozoznať že ste už stránky navštívili a podľa toho ich prispôsobiť vašim potrebám.

Cookies, ktoré používame nepoškodzujú Váš počítač.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.