...
Prenajímate nehnuteľnosť? Neprehliadnite povinnosť registrovať sa na daňovom úrade

Investovali ste do nehnuteľnosti a chystáte sa ju prenajímať? Takýto pasívny príjem je stále obľúbenou formou zdrojov príjmov nielen na Slovensku, ale i po celom svete. Okrem rozhodovania, či vašu nehnuteľnosť budete prenajímať dlhodobo, alebo zvolíte formu krátkodobého prenájmu majte však na pamäti aj povinnosti spojené s daňovými záležitosťami, ktoré so sebou prenájom prináša.

Dobrou správou je, že si kvôli prenájmu nemusíte zakladať živnosť. Môžete aj naďalej fungovať ako fyzická osoba – nepodnikateľ. Čo ale musíte urobiť? Vašou povinnosťou je registrovať sa na daňovom úrade, aby ste dodržali zákonné predpisy (§49 Zákon o dani z príjmov), a aby ste následne zabezpečili správny výpočet a odvod dane z prenájmu.

Vedeli ste, že podľa aktuálnych prieskumov predstavuje návratnosť investície do nehnuteľnosti v Bratislave 26 rokov?

Podľa slovenských zákonov je fyzická osoba povinná registrovať sa na daňovom úrade do konca nasledujúceho mesiaca, po uplynutí mesiaca, v ktorom ste byt dali do prenájmu. Nedodržanie povinnosti registrácie a neodvádzania dane z prenájmu so sebou nesie vážne právne a finančné následky. Ak sa na daňovom úrade neregistrujete, hrozí vám pokuta od 60 € až do 20 tisíc €. 

Aj tu existujú výnimky:

  • Ak ste registrovaný na daňovom úrade ako SZČO alebo ako podnikateľský subjekt – nie je potrebná opätovná registrácia, ani oznámenie prenajímania správcovi dane
  • Ak už prenajímate inú nehnuteľnosť alebo jej časť, nie je nutné opätovné registrovanie pri ďalších nehnuteľnostiach, ktoré sa rozhodnete prenajímať

Nezabudnite: Okrem prvotnej registrácie, kedy vám vznikne povinnosť odvádzania dane z prenájmu, je potrebné myslieť tiež na hlásenia zmien. Najčastejším príkladom je zmena priezviska, trvalého bydliska, či pridanie titulu. Nové údaje sa oznamujú správcovi dane najneskôr do 30 dní od danej zmeny.

Kalkulácia ceny bytu v nitre

VĎaka našej online kalkulačke získate cenový odhad už do pár sekúnd!

Postup registrácie na daňovom úrade

  • Vyplnenie registračného formulára: Prenajímateľ musí vyplniť formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke Finančnej správy SR alebo ho možno získať priamo na daňovom úrade.
  • Predloženie formulára: Vyplnený formulár je potrebné predložiť na príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska prenajímateľa.
  • Získanie daňového identifikačného čísla (DIČ): Po predložení formulára a jeho spracovaní daňovým úradom prenajímateľ získa daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude používať pri daňových povinnostiach týkajúcich sa prenájmu nehnuteľnosti.

Daňové povinnosti po registrácii

Po registrácii na daňovom úrade musí prenajímateľ pravidelne podávať daňové priznanie a odvádzať daň z príjmu z prenájmu. Daňové priznanie sa podáva raz ročne, vždy do 31. marca nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Pri podávaní daňového priznania je dôležité uviesť všetky príjmy z prenájmu a zároveň je možné uplatniť si náklady spojené s prenájmom (napríklad opravy, údržbu, poistenie nehnuteľnosti a pod.), ktoré znižujú základ dane.

Páčil sa Vám článok?
Dajte nám lajk na FB!

Chcete dostávať viac podobných článkov? Prihláste sa na odber newsletterov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.