prenájom kancelária Nitra, Štefánikova trieda

prenájom kancelária Nitra, Štefánikova trieda

Popis nehnutelnosti

Re/Max najdoveryhodnejsia znacka 2017

prenájom kancelária Nitra, Štefánikova trieda

Realitná kancelária RE/MAX Vám ponúka na prenájom obchodno-administratívne priestory na Štefánikovej triede v Polyfunkčnom dome Dinga stavebná firma s.r.o.

Priestor č.1 – prízemie – plocha 30 m2 tvorený kanceláriou / prevádzkou plus sociálne zázemie umyvárka a WC. Nájomca vie využiť ponúkaný priestor na vytvorenie vlastnej administratívnej, obchodnej alebo malej výrobnej prevádzky. Cena nájmu je 300,- EUR za mesiac plus energie

Priestor . 2 – prvé poschodie – plocha 150 m2 vrátane sociálneho zázemia, skladovacích priestorov a miestnosti pre upratovačku. Hlavná hala je orientovaná na Štefánikovú triedu a poskytuje nádherný výhľad na Dominantu – Piaristický kostol. Veľkolepý priestor ponúka možnosť vytvorenia kancelárie, kaviarne, cukrárne, kreatívnej dielne, meditatívne centrum a podobne . Vstup je možný po schodoch alebo výťahom. Cena za prenájom je 800,- EUR za mesiac plus energie. K prenajímanému priestoru patrí 1 parkovacie miesto v pasáži areálu.


Priestor č. 3 – druhé poschodie, dve miestnosti so spoločnou vstupnou chodbou ponúkaný priestor 2 kancelárií má plochu 75 m2 ( 50 m2+ 25 m2), ponúka možnosť vytvorenia obchodnej kancelárie, sídlo advokátskej alebo notárskej firmy a podobne. Cena za prenájom je 500 EUR za mesiac plus energie. K prenajímanému priestoru patrí 1 parkovacie miesto v pasáži areálu.

Priestor č.4 – prvé poschodie - s plochou 15 m2 ponúka možnosť vytvorenia obchodnej kancelárie, Cena nájmu 140,- EUR mesačne plus energie.

Všeobecné podmienky platné pre všetky priestory:

1 – prvé nájomné za 1. mesiac nájmu sa platí pri podpise zmluvy, v prípade neúplného mesačného obdobia sa platí alikvotná čiastka
2 – bežné mesačné nájomné sa platí najneskôr k 15. dňu prebiehajúceho mesiaca
3 – spolu s 1. nájomným sa platí kaucia vo výške jednomesačného nájomného
4 – náklady na spotrebu energií sa platia podľa splátkového kalendára zálohovo mesačne. Vyúčtovanie záloh podľa druhu energie alebo služby.
5 – každý ponúkaný priestor má svoj elektromer,
6 – priamo nemerateľné služby napr. vykurovanie priestorov sa platí pomernými nákladmi vypočítanými podľa rozsahu užívanej plochy, alebo počtu pracovníkov nájomcu (voda a kanalizácia)
7 - Všetky ponúkané priestory majú zabezpečené napojenie na internet, zmluvu s poskytovateľom internetových služieb si uzatvára nájomca samostatne, náklady na internetové služby si hradí každý nájomca sám.
8 – každý nájomca môže bezplatne používať spoločné priestory Polyfunkčných domov. Vstup je zo Štefánikovej triedy alebo z ulice Fraňa Mojtu.


Kontaktujte makléra

Ing. Jozef Čuboň
Ing. Jozef Čuboň