Predaj nehnuteľnosti bez RK

<< Predchádzajúci článokNadradená kategória Nasledujúci článok >>  

Dátum vytvorenia: 22.7.2016
Autor: Stefan.Nagy

predaj-nehnutelnsosti-bez-rk

Úvodom by som položil jednu otázku: ,,Kto si môže predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu dovoliť?” Tí z vás, ktorí predávajú prvú, resp. stojíte pred predajom nehnuteľnosti s nedostatočnými informáciami o predajnom procese, máte dilemu. Osloviť, či neosloviť odborníkov z realitného trhu? Veď ak si to predám sám, tak ušetrím! Tu by som podotkol, že mnohokrát si zvolia spoluprácu ľudia, ktorí by aj sami zvládli proces predaja, lebo disponujú kompletnými informáciami potrebnými k úspešnému realizovaniu celého  predaja, pretože sú si dostatočne vedomí jeho obtiažnosti.

Skutočnosť je však taká, že drvivá väčšina  predávajúcich však nemá dostatočné skúsenosti ani vedomosti, aké úkony ich čakajú pre zabezpečenie plynulého predajného procesu. Každopádne je však dôležité dôkladne zvážiť možnosť samopredaja a s ním spojené riziká.

Teraz by som sa upriamil na niektoré chyby “samopredajcov”.

Prvou závažnou chybou je získanie  neobjektívnych informácií, medzi ktoré patria nasledovné: ,,Susedka predala za toľko.” (kedy?), “na internete sa predávajú nehnuteľnosti za toľko.” (predávajú sa, či len ponúkajú?), “ja mám krajšiu, lepšiu, v neposlednom rade výhodnejšiu nehnuteľnosť” (je to objektívny pohľad na moju nehnuteľnosť?)

Druhou chybou býva mnohokrát precenenie vlastných schopností. Položte si prosím otázky nasledovného charakteru: “Dokážem spracovať inzerciu v takom profesionálnom ponímaní, ako si môj dom, či byt zaslúžia?” “Mám schopnosť vyjednať čo najvýhodnejšiu cenu pri samotnom predaji?” “Dokážem bez vlastného právnika zabezpečiť dokonalú právnu ochranu pre prípad kúpnej, rezervačnej alebo zmluvy o budúcej zmluve?” “Som pripravený na skutočnosť, že sa moja nehnuteľnosť nemusí predať nasledujúce mesiace, polrok, či rok?”

Do tretice by som odporučil zamyslieť sa nad otázkou, ako často nehnuteľnosti predávam? Ak som jeden predaj v živote už úspešne zvládol, nemusí to znamenať záruku úspešného predaja aj na druhý pokus.

Veľa by sa dalo napísať o rizikách  spojených so samopredajom, avšak mojou úlohou je hovoriť nielen o rizikách, ale aj dôsledkoch, ktoré z nich vyplývajú. Mám na mysli predovšetkým sklamanie a zúfalstvo klientov, ktorí po niekoľkých neúspešných mesiacoch inzercie a drastickom znižovaní ceny napokon hľadajú možnosť spolupráce  s  realitnou kanceláriou. Je to veľmi častá skutočnosť. Pri predaji nehnuteľnosti jednoznačne platí zásada: “Akú dôležitosť svojej nehnuteľnosti pripisujem, tak by som s ňou mal nakladať!”

Povedané slovami p. Richarda Churého, regionálneho riaditeľa RE/MAX Slovakia: “… ľudia, prosím vás, je to úplne v poriadku. Žijeme v slobodnom svete (aspoň zdanlivo) a vy máte právo slobodne sa rozhodnúť. Predpokladám, že drvivá väčšina z vás dokáže zhodnotiť, čo vás pri predaji nehnuteľnosti čaká. Pokiaľ sa obchod podarí, je to skvelé, pokiaľ sa to pokazí, budete si za to môcť sami. O tom je sloboda.”

Záverom by som sa vrátil  k myšlienke z úvodu tohto článku a odpovedal na prvú položenú otázku slovami : ,,Nie sme tak bohatí, aby sme si kupovali lacné veci.”